Press "Enter" to skip to content

Tag: vector designer

Zestaw młodego grafika

Jak zwykle wszystko zależy od potrzeb. Nie potrzebujesz koparki widłowej, żeby przekopać 5 metrów kwadratowych ogródka. Nie potrzebujesz samochodu, żeby zrobić małe zakupy w sklepiku osiedlowym, ani ciężarówki, żeby dwa krzesła przywieźć ze sklepu. Dokładnie tak samo jest z grafiką komputerową. Nie potrzebujesz Photoshopa, żeby zmniejszyć wymiar obrazka ani Ilustratora, żeby namalować kwadrat z zaokrąglonymi rogami.

Moje potrzeby odnośnie tworzenia grafiki komputerowej są niewielkie. Nie tworzę layoutów stron, nie składam gazet, nie obrabiam zawodowo zdjęć. Niechętnie też wydałbym tysiące złotych na kosztowne oprogramowanie. Moje potrzeby ograniczają się, do wyjątkowo prostych czynności, np.: przycięcie zdjęcia do określonych wymiarów, usunięcie tła z jakiegoś logotypu przed włożeniem go na stronę, zaokrąglenie rogów, podłożenie cienia, dołożenie do rysunku odbicia. Szczytem wyrafinowania jest w moim przypadku np. wyprodukowanie ikonki, powiedzmy takiej: